Sálavé infrapanelyPodstatou infrakúrenia je sálavá zložka vykurovacieho média. Z prevažnej väčšiny dochádza u tohto systému k odovzdaniu tepla sálaním, ktoré voľne prechádza vzduchom a až vo chvíli dopadu na pevné predmety (stena, strop, podlaha, nábytok, človek…), dochádza k premene na teplo.

Následne dochádza k zahriatiu týchto predmetov, ktoré dosiahnu vyššiu teplotu ako vzduch a až následne je od týchto predmetov vzduch ohrievaný. Pri dopade na presklené plochy je infračervené žiarenie z prevažnej väčšiny odrazené späť do miestnosti, nedochádza teda k únikom tepla cez okná. Rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom dosahuje maximálne 2 stupne, takže tepelná pohoda je dosiahnutá pri nižšej priemernej teplote ako pri systéme konvekčného vykurovania a dochádza k výraznej úspore energie.

Prezrite si ponuku sálavých infrapanelov